SCHOOL MET P!T #POSITIEF#INSPIREREND#TOEKOMSTGERICHT

 

CLB

 

 

Het CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding.

Het Sint-Claracollege heeft een beleidscontract afgesloten met CLB-Kempen, vestiging Turnhout. In dit contract staan de afspraken die de school en het CLB in onderling overleg hebben gemaakt i.v.m. leerlingenbegeleiding.

 

Het CLB is een dienst waarop zowel leerlingen, ouders als leerkrachten een beroep kunnen doen voor informatie en begeleiding. De dienstverlening is gratis.

Meer informatie vindt u op onze website: www.clb-kempen.be

Binnen de school is een CLB-team werkzaam. Dit team bestaat voor het Sint-Claracollege uit een psychologisch assistente, een verpleegkundige, een arts en een psychologe.

 

Het CLB werkt op vier domeinen:

 

  • schoolloopbaanbegeleiding: begeleiden van studiekeuze tijdens het SO en bij de overstap naar het hoger onderwijs of arbeidsmarkt
  • eerhulp: diagnostiek en begeleiding van leerstoornissen
  • sociaal en emotionele begeleiding: opvoedingsvragen, faalangst, pesten…
  • preventieve gezondheidszorg: opvolgen van groei en ontwikkeling, inentingen, sexuele voorlichting, dieetbegeleiding..

 

De medische onderzoeken van de 1ste en 3de jaren, maatregelen bij besmettelijke ziekten en de begeleiding rond het spijbelen zijn door de wet verplicht en leerlingen en/of ouders kunnen dit niet weigeren.

 

Het CLB-team

Sint-Claracollege - Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk - 014 67 85 72 - info@sintclara.eu

school met P!T #positief#inspirerend#toekomstgericht