school met P!T

#positief#inspirerend#toekomstgericht

Energieconcepten en het Sint-Claracollege
werken samen aan een duurzame school

Energieconcepten, de partner voor duurzame energie uit Arendonk, plaatste maar liefst 475 zonnepanelen op de daken van de middelbare school het Sint-Claracollege. Door deze installatie zal de school maar liefst de helft van haar totale jaarverbruik kunnen besparen. Zo zet de school verdere stappen in haar missie om het Sint-Claracollege uit te bouwen tot één van de meest duurzame scholen in de Kempen.

 

475 zonnepanelen

 

475 zonnepanelen bedekken momenteel de daken van de middelbare school uit Arendonk. Deze panelen zorgen samen maar liefst voor een 145 Kilowattpiek opbrengst en een besparing van de helft van het totale jaarverbruik van de middelbare school. De plaatsing van deze zonnepanelen kostte 137 000 EUR.

Na een prijsrondvraag werd er bewust gekozen voor Energieconcepten als partner en dit omwille van de goede reputatie van het bedrijf alsook de lokale verankering in Arendonk. Samen met Energieconcepten vormt het Sint-Claracollege een aanvullend team en wordt een ruimere samenwerking in de toekomst onderzocht.

 

Duurzaamheid als leidraad

 

Voor de directie is duurzaamheid ingebakken in de visie rond de uitbouw van hun school.

Griet Wens “Voortdurend willen wij als school het goede voorbeeld geven en onze leerlingen en leerkrachten sensibiliseren om zorgzaam om te gaan met het milieu. Dit gebeurt nu al op verschillende manieren zoals het beperkte printkrediet voor leerkrachten, de rapporten die enkel nog digitaal ter beschikking worden gesteld, het groene buitengebied en de aanplanting van bomen op de speelplaats of de schoolaffiches die plaats ruimden voor digitale infoscreens. Leerlingen mogen ook nog enkel drinken uit zelf meegebrachte drinkbekers en leerkrachten trakteren met hun verjaardag enkel nog op producten die niet apart verpakt zijn. Maar ook een doorgedreven gebruik van ons regenwater zorgde voor een daling van onze factuur van het leidingwater met 80%.”

Met al deze kleine ingrepen draagt het Sint-Claracollege haar steentje bij aan de vermindering van de afvalberg. Dit levert de school dan ook het label van MOS-school op.

Lieven Van Baelen “De ambitie is om de school tegen 2025 100% duurzaam te maken wat betreft het energieverbruik en dit met behoud van het comfort van de binnen luchtkwaliteit voor de kinderen en het personeel”.

Het afbreken van de nog resterende oude gebouwen en de bouw van nieuwe klaslokalen is één van de volgende projecten alsook een onderzoek in hoeverre de huidige stookplaatsen kunnen vernieuwd worden om zo de duurzaamheid te verbeteren. Ook zal het beter isoleren van de muren aangepakt worden in bepaalde delen van de school.

Het Sint-Claracollege stapte onlangs in een tweejarig Europees begeleidingsproject ‘2IMPREZS’ van het IOK. Doelstelling is om scholen te ondersteunen met de nodige technische en financiële kennis om ook grotere, infrastructurele ingrepen mogelijk te maken. Via een netwerk van gebouwenbeheerders, worden ervaringen, goede voorbeelden en valkuilen uitgewisseld. De uiteindelijke ambitie is om 30% te besparen op de energiekosten.

 

Litobox

 

Tom Teunkens “Deze opdracht geeft mogelijk nog meer voldoening omdat verschillende technici zelf schoolgelopen hebben op het Sint-Claracollege en verschillende werknemers ook kinderen hebben die hier naar school gaan. Ook mijn zoontje zal volgend jaar hier schoollopen.”

Er loopt momenteel een samenwerking tussen het Sint-Claracollege en Energieconcepten waarbij leerlingen van de richting “Elektrische installatietechnieken” stagelopen bij Energieconcepten en de STEM-richting (Science Technology Engineering Mathematics) werkt nauw samen met Energieconcepten om projecten uit te werken.

Tom Teunkens Energieconcepten werd in 2005 opgericht en was destijds één van de pioniers op het vlak van duurzame energie. Met het nieuwe product ‘Litobox’ willen we voortrekker blijven in de sector”.

De litobox combineert warmtepomp, zonneboiler, PV-installatie, batterijopslag, ventilatie, … in één toestel. De Litobox omvat met andere woorden alle technieken om een goed geïsoleerde woning om te toveren tot een nul energiewoning. De opvolging van de Litobox is heel simpel en kan gewoon met je smartphone.

Energieconcepten maakt sinds 2017 deel uit van de Groep Vanhout te Geel.

 

Meer informatie

 

Voor het Sint-Claracollege: Griet Wens, directeur, 0476 83 02 91, griet.wens@sintclara.eu

Voor Energieconcepten: Tom Teunkens, directeur, 0474 02 56 86, tom.teunkens@energieconcepten.be

 

Sint-Claracollege - Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk - 014 67 85 72 - info@sintclara.eu

school met P!T #positief#inspirerend#toekomstgericht