school met P!T

#positief#inspirerend#toekomstgericht

 

Nieuwe foto's

sportdag, dag van de jeugdbeweging en nog veel meer...

HEET VAN DE NAALD

WELKOM...

op onze school. Het Sint-Claracollege in Arendonk is een middelbare school die dagelijks aan meer dan 800 leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt. Onze school maakt deel uit van vzw KOBArT (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout), een samenwerkingsverband van 14 lagere en middelbare scholen waar ‘Iedereen telt’! Daarnaast vormen we samen met basisschool Sint-Clara (www.basca.be) en kinderdagverblijf  Clara’s Hofke (www.clarashofke.be) campus Sint-Clara; een rustige, veilige en groene plek waar jongeren zich echt thuis kunnen voelen.

Het Sint-Claracollege is een school met P!T: een dynamisch onderwijscentrum dat inzet op een Positief leer- en leefklimaat, een Inspirerende aanpak en Toekomstgericht onderwijs. Wij willen jongeren vleugels geven, hun zelfvertrouwen aanwakkeren en hen laten opgroeien tot kritische en evenwichtige volwassenen. We streven ernaar om de jongeren van vandaag klaar te stomen voor de wereld van morgen! Een pittige uitdaging, maar wij gaan ze elke dag met plezier aan!

 

 

CVO-Arendonk website - volwassenenonderwijs

 

DONA-Arendonk website - deeltijds onderwijs

 

KOBArT

www.kobart.be

Sint-Claracollege - Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk - 014 67 85 72 - info@sintclara.eu

school met P!T #positief#inspirerend#toekomstgericht