SCHOOL MET P!T #POSITIEF#INSPIREREND#TOEKOMSTGERICHT

 

ORGANISATIE

DIRECTIE

Griet Wens

Carine Verheyen

COÖRDINATOREN EN TECHNISCH ADVISEURS

1ste graad: Hilde Deleuil

Algemeen Secundair Onderwijs: Bart Jansens

Domein Handel–Kantoor: Herman Van Gorp

Domein Mechanica–Elektriciteit: Marc Verrijdt

Domein Personenzorg-Kleding: Gilsi Smolderen

OLB-OVERLEG LEERLINGENBEGELEIDING

Carine Verheyen, Suzy Geerts, Sabrina Le Pera, Katrien Bellemans, Wim Verbeeck, Martine Ceyssens, Frank Verbruggen, An Govers

PEDAGOGISCHE RAAD

Voorzitter: Suzy Geerts

Personeelsdelegatie: Suzy Kempen, Sarah Willems, Lies Broeckx, Heidi Van Beurden, Kjell Olieslagers Peter Van Loock, Anja Jacobs, Michel Aarts, Pascale Van Steenbergen, Sophie Nysmans

Coördinator: Herman Van Gorp

Directie: Griet Wens, Carine Verheyen

LEERLINGENRAAD

Moderators: Christoph Janssen, Maarten Vervecken

OUDERRAAD

Voorzitter: L. Hendrickx

Elk jaar kan het Sint-Claracollege rekenen op de steun van vele geëngageerde ouders, die samen de ouderraad vormen.

Hier vind je uitgebreide informatie.

SCHOOLRAAD

Voorzitter: Marc Verrijdt

Personeelsdelegatie: Suzy Geerts, Pascale Van Steenbergen

Leerlingendelegatie: Jennifer De Kort, Fleur Hermans

Ouderdelegatie: Leen Hendrickx, Nikka Goffin

Directie: Griet Wens, Carine Verheyen

PLAATSELIJK COMITÉ

Griet Wens, Carine Verheyen, Romain Bastiaensen, Benny Berrens, Ludo Borgers, Paul Aerts, Katrien De Vocht

CLB-MEDEWERKERS

Meer informatie over het Centrum voor Leerlingenbegeleiding vind je hier.

(014 41 64 39)

SCHOLENGEMEENSCHAP

Het Sint-Claracollege maakt deel uit van de scholengemeenschap Arendonk-Beerse-Turnhout (ABT),

samen met het Sint-Pietersinstituut, Sint-Victor en de Vrije Technische Scholen Turnhout.

Coördinerend directeur is Willy Brion

Sint-Claracollege - Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk - 014 67 85 72 - info@sintclara.eu

school met P!T #positief#inspirerend#toekomstgericht