SCHOOL MET P!T #POSITIEF#INSPIREREND#TOEKOMSTGERICHT

 

STUDIEAANBOD

EERSTE GRAAD - EERSTE LEERJAAR     KLIK HIER

 

 

 

 

EERSTE GRAAD - TWEEDE LEERJAAR

     2 Latijn

     2 STEM

     2 Moderne

 

BVL

 

TWEEDE GRAAD

 

DERDE GRAAD

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR Na Eerste leerjaar B

Office&Retail

Verzorging-Voeding

Nijverheid

Frans

2

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Maatschappelijk vorming

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

5

3

Plastische opvoeding

1

1

Wiskunde

3

3

Computervaardigheden

2

-

Ini. in administratie, retail en logistiek

2

-

Personenzorg

2

-

Zorg voor leef- en woonsituatie

2

-

Zorg voor voeding

4

-

TA Elektriciteit

-

4

TA Hout

-

4

TA Metaal

-

7

TWEEDE LEERJAAR Na Eerste leerjaar A: Latijn, STEM, Moderne, Technische

2 L

2 STEM

2 M

2 T(Ha)

2 T(ME)

2 T(STV)

 

 

 

Handel

Mechanica Elektriciteit

Sociale en Technische Vorming

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Engels

2

2

2

2

2

2

Frans

4

4

4

4

4

4

Geschiedenis (CLIL - Engels)

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

1

1

1

Nederlands

5

4

5

5

5

5

Techniek

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

5

5

5

5

Latijn

5

-

-

-

-

-

Wetenschappelijk werk (STEM)

-

3

2

-

-

-

Wiskunde uitbreiding (STEM)

1

1

-

-

-

-

Engineering/Programmeren (STEM)

-

1

-

-

-

-

Socio-economische initiatie

-

2

3

-

-

-

Computervaardigheden

-

-

-

2

-

-

Initiatie in de bedrijfseconomie

-

-

-

3

-

-

TA Mechanica-Elektriciteit

-

-

-

-

5

-

Voedingstechnieken

-

-

-

-

-

3

Toegepaste wetenschappen

-

-

-

-

-

2

TWEEDE GRAAD ASO Economie, Latijn, STEM, Wetenschappen

Economie

Latijn

Wetenschappen

STEM

3j

4j

3j

4j

3j

4j

3j

4j

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

2

1

1

2

2

2

Chemie

1

1

2

1

1

2

2

2

Duits

-

1

-

1

-

1

-

1

Engels

3

2

3

3/2

3

3

3

2

Frans

5/4

4

5

4

4

4

4

4

Fysica

1

1

2

1

1

2

2

2

Geschiedenis (CLIL in 3j en 4j - Frans)

2

2

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Wiskunde

4/5

4/5

5

4/5

4/5

5

5

5

Muzikale opvoeding

-

1

-

1

-

1

-

-

Plastische opvoeding

1

-

1

-

1

-

-

-

Informatica

1

1

1

1

1

1

-

-

Latijn

-

5

-

-

5

-

-

-

STEM

-

-

-

-

-

-

3

3

Economie

4

-

-

4

-

-

-

-

DERDE GRAAD ASO Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde, STEM, Wetenschappen-Wiskunde

Latijn

Wiskunde

STEM

Wetenschappen

Wiskunde

Economie

Moderne talen

Latijn

Moderne talen

5j

6j

5j

6j

5j

5j

6j

6j

5j

6j

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

Aardrijkskunde

-

-

-

-

1

2

2

1

2

2

Biologie

-

-

-

-

1

3

2

1

2

3

Chemie

3

2

3

2

1

1

-/1*

1

-/1*

1

Duits

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Engels

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Frans

-

-

-

-

2

2

3

2

2

3

Fysica (CLILin 5j - Engels)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Nederlands

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

Wiskunde

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Natuurwetenschappen

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

Esthetica (CLIL in 6j - Frans)

-

-

4

4

4

-

-

4

-

-

Latijn

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Economie

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

STEM

-

1/-

-

1

-

-

-

-

-

-

Seminarie Duits

1/-

-

1/-

-

Seminarie humane wetensch.

-

-

-

-

-

-

-/1

-/1

-/1

-/1

Seminarie wiskunde

-

-

-

-

-

-

Seminarie filosofie

-

-

-

1/-

-

-

-

-

-

-

6 STEM vanaf  2020-2021

* facultatief uur in STEM

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD BSO Basismechanica, Lassen-Constructie

2de graad

Basismechanica

3de graad

Lassen-Constructie

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

5

Realisaties mechanica

12

12

-

-

Koeling/warmte

3

3

-

-

Technisch vak mechanica

6

6

-

-

Energiekringen

3

3

-

-

Praktijk lassen-constructie

-

19

-

19

Technologie lassen-constructie

-

-

3

3

Technisch vak lassen-constructie

-

-

4

4

3de graad: 2 weken stage per jaar

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD BSO Office & Retail assistant, Office & Customer assistant

2de graad

Office&Retail assistant

3de graad

Office&Customer assistant

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Zakelijke communicatie Nederlands

3

3

-

-

Frans

4

4

3

2

Engels

3

3

2

2

Office en retail

12

12

-

-

Office en customer service

-

19

-

22

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD BSO Verzorging-Voeding, Verzorging

2de graad

Verzorging-Voeding

3de graad

Verzorging

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

ICT

1

1

-

-

Frans

2

2

-

-

Muzikale opvoeding

1

1

1

-

Plastische opvoeding

2

2

1

-

Zorg voor omgangsvormen

4

-

4

-

Zorg voor gezondheid

3

3

-

-

Zorg voor voeding

5

5

-

-

Zorg voor interieur en linnen

4

4

-

-

Verzorging en verantwoordelijkheid

-

-

-

2

(Ped)agogisch handelen

-

-

5

4

(Ped)agogisch handelen praktijk

-

-

1

1

Directe zorg

-

-

5

4

Directe zorg praktijk

-

-

1

1

Indirecte zorg

-

-

2

2

Stages

-

10

-

10

Handvaardigheid

2

2

-

-

Muzikale&plastische opvoeding

-

-

1

2

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD TSO Elektrotechnieken, Elektrische Installatietechnieken

2de graad

ET

3de graad

ET

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

2

2

Frans

2

2

2

2

Engels

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

1

-

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Elektriciteit en labo

4

4

5

5

Installatiemethoden/realisaties

12

12

11

12

Automatisering

-

-

2

2

 

3de graad: 2 weken stage per jaar

TWEEDE GRAAD EN DERDE GRAAD TSO Handel

2de graad

Handel

3de graad

Handel

3j

4j

3j

4j

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Frans

4

4

5

4

Engels

2

2

3

3

Duits

-

1

3

3

Wiskunde

4

4

3

3

Toegepaste informatica

4

4

-

-

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Bedrijfseconomie

6

6

9

10

Toeristische aardrijkskunde

1

-

-

-

Natuurwetenschappen

2

2

1

1

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD TSO Sociale en Technische Wetenschappen

2de graad

STW

3de graad

STW

4j

Major S

Major T

3j

Major S/T

5j

Major S

Major T

6j

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

3

3

Engels

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

3

3

3

Natuurwetenschappen

4

3

3

4

4

4

Informatica

1

-

-

-

-

-

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

1

Sociale wetenschappen

3

4

4

4

4

4

Integrale opdrachten

5

5

5

5

5

7

Major Sociale wetenschappen

  . Mens en maatschappij (M&M)

  . Informatica S

 

1

-

 

2

1

 

-

-

 

2

-

 

-

-

 

-

-

Major Technische wetenschappen

  . Onderzoek en ontwerp (O&O)

  . Informatica T

 

1

-

 

-

-

 

2

1

 

-

-

 

2

-

 

-

-

vanaf schooljaar 2020-2021 Major S en  Major T in 6STW

 

 

Sint-Claracollege - Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk - 014 67 85 72 - info@sintclara.eu

school met P!T #positief#inspirerend#toekomstgericht