school met P!T

#positief#inspirerend#toekomstgericht

EERSTE LEERJAAR

A: Latijn, STEM, Moderne, Technische

B: Beroeps

1 L

1 STEM

1 M

1 T

1 B

Aardrijkskunde

2

2

2

2

-

Frans

4

4

5

4

2

Geschiedenis

1

1

1

1

-

Godsdienst

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Maatschappelijke vorming

-

-

-

-

3

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

2

2

2

Nederlands

5

5

6

5

4

Plastische opvoeding

2

2

2

2

3

Techniek

2

2

2

2

9

Wiskunde

4

4

5

4

4

Latijn

5

-

-

-

-

Technische activiteiten

-

-

-

4

-

STEM*

Engineering+Programmeren

Toegepaste wiskunde

 

als project

 

3

2

 

1

-

 

-

 

-

 

(Folder)

Remediƫring/verdieping

Frans/Wiskunde (VIP-uurtje)

 

-

 

-

 

1

 

1

 

-

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR

 Na Eerste leerjaar B

 

Office&Retail

Verzorging-Voeding

Mode

Verzorging-Voeding

Nijverheid

Frans

2

1

1

Godsdienst

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Maatschappelijk vorming

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

2

Nederlands

5

3

3

Plastische opvoeding

1

1

1

Wiskunde

3

3

3

Computervaardigheden

2

-

-

2

2

-

2

-

-

Personenzorg

Initiatie in administratie, retail en logistiek

Zorg voor leef- en woonsituatie

2

2

-

Zorg voor voeding

4

4

-

ICT

-

1

-

Mode

-

6

-

TA Elektriciteit

-

-

4

TA Hout

-

-

4

TA Metaal

-

-

7

 

(Folder)

TWEEDE LEERJAAR

 Na Eerste leerjaar A: Latijn, STEM, Moderne, Technische

 

2 L

2 STEM

2 M

2 T(Ha)

2 T(ME)

2 T(STV)

 

 

 

Handel

Mechanica Elektriciteit

Sociale en Technische Vorming

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Engels

2

2

2

2

2

2

Frans

4

4

4

4

4

4

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

1

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

1

1

1

Nederlands

5

4

5

5

5

5

Techniek

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

5

5

5

5

Latijn

5

-

-

-

-

-

Wetenschappelijk werk (STEM)

-

3

2

-

-

-

Wiskunde uitbreiding (STEM)

1

1

-

-

-

-

Engineering/Programmeren (STEM)

-

1

-

-

-

-

Socio-economische initiatie

-

2

3

-

-

-

Computervaardigheden

-

-

-

2

-

-

Initiatie in de bedrijfseconomie

-

-

-

3

-

-

TA Mechanica-Elektriciteit

-

-

-

-

5

-

Voedingstechnieken

-

-

-

-

-

3

Toegepaste wetenschappen

-

-

-

-

-

2

 

(Folder)

TWEEDE GRAAD ASO

Economie, Latijn, Wetenschappen

 

Economie

Latijn

Wetenschappen

3j

4j

3j

4j

3j

4j

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

2

1

1

2

Chemie

1

1

2

1

1

2

Duits

-

1

-

1

-

1

Engels

3

2

3

3/2

3

3

Frans

5/4

4

5

4

4

4

Fysica

1

1

2

1

1

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

Wiskunde

4/5

4/5

5

4/5

4/5

5

Muzikale opvoeding

-

1

-

1

-

1

Plastische opvoeding

1

-

1

-

1

-

Informatica

1

1

1

1

1

1

Latijn

-

5

-

-

5

-

Economie

4

-

-

4

-

-

 

(Folder)

STEM

-

-

-

-

-

-

2

2

3

-

2

2

1

-

2

2

4

-

5

4

3j

2

2

2

1

2

2

1

-

2

2

4

5

4

4j

STEM

-

-

-

-

-

-

3

3

-

DERDE GRAAD ASO

Economie-Moderne talen, Latijn-Moderne talen, Latijn-Wiskunde,

Moderne talen-Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde

 

Latijn

Wiskunde

Wetenschappen

Wiskunde

Economie

Moderne talen

Moderne talen

Wetenschappen

Latijn

Moderne talen

5j

6j

5j

6j

5j

6j

5j

6j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

Biologie

-

2

-

-

1

-

1

1

2

2

Chemie (CLIL in 6MW/WW)

-

3

-

-

3

-

1

1

3

3

Duits

3

2

3

2

3

2

1

1

1

1

Engels

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

Frans

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

Fysica (CLIL in 5MW/LW/WW)

-

3

-

-

2

-

2

2

2

3

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Wiskunde

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

Natuurwetenschappen

2

-

2

2

-

2

-

-

-

-

Esthetica

1

0/1

1

1

0/1

1

1

1

1

1

Latijn

-

-

4

-

-

4

4

4

-

-

Economie

4

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Seminarie Duits

-

-

-

1/0

-

1

-

-

-

-

Seminarie humane wetenschappen

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

Seminarie wiskunde

0/1

1

0/1

0/1

1

0/1

-

-

-

-

Seminarie filosofie

-

-

-

-

-

1/0

-

-

-

-

 

(Folder)

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD BSO

Basismechanica, Lassen-Constructie

 

 

(Folder)

2de graad

Basismechanica

3de graad

Lassen-Constructie

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

5

Realisaties mechanica

12

12

-

-

Koeling/warmte

3

3

-

-

Technisch vak mechanica

6

6

-

-

Energiekringen

3

3

-

-

-

19

Praktijk lassen-constructie

19

-

-

3

Technologie lassen-constructie

-

3

Technisch vak lassen-constructie

-

-

4

4

3de graad: 2 weken stage per jaar

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD BSO

Office & Retail assistant, Office & Customer assistant

 

 

(Folder)

2de graad

Office&Retail assistant

3de graad

Office&Customer assistant

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Zakelijke communicatie Nederlands

3

3

-

-

Frans

4

4

3

2

Engels

3

3

2

2

Office en retail

12

12

-

-

Office en customer service

-

19

-

22

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD BSO

Verzorging-Voeding, Verzorging

 

 

(Folder)

2de graad

Verzorging-Voeding

3de graad

Verzorging

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Project algemene vakken

6

6

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

ICT

1

1

-

-

Frans

2

2

-

-

Muzikale opvoeding

1

1

1

-

Plastische opvoeding

2

2

1

-

Zorg voor omgangsvormen

4

-

4

-

Zorg voor gezondheid

3

3

-

-

Zorg voor voeding

5

5

-

-

Zorg voor interieur en linnen

4

4

-

-

Verzorging en verantwoordelijkheid

-

-

-

2

(Ped)agogisch handelen

-

-

5

4

(Ped)agogisch handelen praktijk

-

-

1

1

Directe zorg

-

-

5

4

Directe zorg praktijk

-

-

1

1

Indirecte zorg

-

-

2

2

Stages

-

10

-

10

Handvaardigheid

2

2

-

-

Muzikale&plastische opvoeding

-

-

1

2

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD TSO

Elektrotechnieken, Elektrische Installatietechnieken

 

 

(Folder)

2de graad

ET

3de graad

ET

3j

4j

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

2

2

Frans

2

2

2

2

Engels

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

1

-

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Elektriciteit en labo

4

4

4

4

Installatiemethoden/realisaties

12

12

11

12

Automatisering

-

-

3

3

3de graad: 2 weken stage per jaar

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD TSO

Handel

 

 

(Folder)

2de graad

Handel

3de graad

Handel

3j

4j

3j

4j

Godsdienst

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Frans

4

4

5

4

Engels

2

2

3

3

Duits

-

1

3

3

Wiskunde

4

4

3

3

Toegepaste informatica

4

4

-

-

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Bedrijfseconomie

6

6

9

10

Toeristische aardrijkskunde

1

-

-

-

Natuurwetenschappen

2

2

1

1

TWEEDE GRAAD en DERDE GRAAD TSO

Sociale en Technische Wetenschappen

 

 

(Folder)

2de graad

STW

3de graad

STW

4j

Major S

Major T

3j

Major S/T

5j

6j

Godsdienst

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

3

3

Engels

2

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

3

3

Natuurwetenschappen

4

3

3

4

4

Informatica

1

-

-

-

-

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Geschiedenis

1

1

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

1

Sociale wetenschappen

3

4

4

4

4

Integrale opdrachten

5

5

5

7

7

Major Sociale wetenschappen

  . Mens en maatschappij (M&M)

  . Informatica S

 

1

-

 

2

1

 

-

-

 

-

-

 

-

-

Major Technische wetenschappen

  . Onderzoek en ontwerp (O&O)

  . Informatica T

 

1

-

 

-

-

 

2

1

 

-

-

 

-

-

vanaf schooljaar 2019-2020 Major S en  Major T in 5STW

vanaf schooljaar 2020-2021 Major S en  Major T in 6STW

 

Sint-Claracollege - Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk - 014 67 85 72 - info@sintclara.eu

school met P!T #positief#inspirerend#toekomstgericht