school met P!T

#positief#inspirerend#toekomstgericht

Vacature lerarenplatform secundair onderwijs regio Turnhout

 

Voor het lerarenplatform secundair onderwijs regio Turnhout zijn wij op zoek naar leerkrachten met verschillende profielen voor zowel algemene, technische als praktische vakken.

 

Profiel:

  • Bachelor of master of gelijkwaardig door nuttige ervaring.
  • Bewijs pedagogische bekwaamheid.

 

Op 1 oktober 2018 gaat het lerarenplatform secundair onderwijs regio Turnhout van start. Dit lerarenplatform bestaat uit de 8 secundaire scholen: Sint-Jozefcollege, Sint-Victor, Sint-Pietersinstituut, Heilig Graf, Hivset, VTST, VIBO en Sint-Claracollege (Arendonk). Als leerkracht in het lerarenplatform word je aangesteld vanaf (ten vroegste) 1 oktober tot het einde van het schooljaar. Gedurende deze periode heb je werkzekerheid en krijg je een vast loon. Je wordt zoveel mogelijk ingezet voor reguliere vervangingen binnen de scholen van het lerarenplatform. Tijdens periodes waarin geen vervangingen nodig zijn, kan je worden ingezet voor zinvolle pedagogische taken zoals bv. co-teaching, korte vervangingen, begeleiden van leerlingen tijdens een schooluitstap, …

 

Door in te stappen in het lerarenplatform regio Turnhout ga je akkoord met het uitvoeren van vervangingen in álle scholen binnen dit lerarenplatform. Er wordt steeds getracht om de vervangingen zo te organiseren dat je optimaal de kans krijgt om ervaring op te doen en jezelf te ontplooien. Je kan worden ingeschakeld voor alle vervangingen waarvoor je over een vereist (VE) diploma beschikt. Het uitvoeren van vervangingen waarvoor je over een voldoende geacht (VO) diploma beschikt, is eveneens mogelijk. Deze VO-vakken worden bij indiensttreding in het lerarenplatform overeengekomen.

 

Specifiek voor onze school – het Sint-Claracollege – zijn we op zoek naar

  • een bachelor Frans – halftijds (bevallingsverlof met aansluitend ouderschapsverlof)
  • een bachelor wiskunde en/of wetenschappelijk werk – voltijds (bevallingsverlof)
  • een bachelor elektriciteit – voltijds (ouderschapsverlof)
  • een master godsdienst – voltijds (bevallingsverlof)

 

 

Solliciteren met CV kan door te mailen naar info@lerarenplatformturnhout.be

 

 

 

Sint-Claracollege - Kloosterbaan 5 - 2370 Arendonk - 014 67 85 72 - info@sintclara.eu

school met P!T #positief#inspirerend#toekomstgericht